Uw belasting aanslag klopt niet.

Wanneer de aanslag die u heeft ontvangen niet klopt ( tenaamstelling, tarief) kunt u bezwaar maken bij de instantie waarvan u de nota heeft ontvangen. De procedure om bezwaar te maken wordt vermeld op de achterkant van de nota.

Let op:

  • de periode waarbinnen bezwaar gemaakt moet worden
  • bezwaar maken ontheft u niet van uw verplichting om te betalen.

 

Welke belastingen en heffingen kunt u zoal verwachten?

  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Waterschapsbelasting
  • Waterzuivering
  • etc

Indien u plotseling in inkomen bent teruggevallen komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. Kijk op de site van uw eigen gemeente.