Afvalwater

Afvalwater van een huis wordt afgevoerd naar het gemeenteriool. Tot de aansluiting op het gemeenteriool is de gebruiker verantwoordelijk bij eventuele verstoppingen.

Vaak kan stankoverlast ook in verband worden gebracht met het afvalwaterriool.