Heeft u problemen met ...andere problemen aan/met de woning?


Zoals overlast van buurtbewoners? Het internet werkt niet meer? Wat is een afvalstoffenheffing? Hoe zeg ik de huur op?
Om uw goed van dienst te zijn is het van belang dat u enkele stappen doorloopt. Middels dit stappenplan wordt duidelijk bij wie u, met welke vragen terecht kunt.

Indien u uw antwoord niet heeft gevonden, kunt u door middel van een login een reparatieverzoek indienen.


Such as nuisance of neighbors? The internet connection is malfunctioning? What is a waste tax? How do I terminate the rental agreement?

It is important to follow several steps on this website. Then it will become clear to you which questions you can ask to whom.

In case you didn't find your answer, you can file a repair request.


Problemen met omwonenden, huisgenoten of woonomgeving

Problems with neighbors, roommates or living environment

Problemen met energieverbruik, internet, telefoon

Problems with energy usage, internet, phone

Problemen met vergunningen, instanties

Problems with permits, agencies

U heeft overige problemen.

You have any other problems.