Heeft u problemen met ...de buitenzijde van de woning?


Lekkage? Glassschade? Overlast van ongedierte?
Om uw goed van dienst te zijn is het van belang dat u enkele stappen doorloopt. Middels dit stappenplan wordt duidelijk bij wie u, met welke vragen terecht kunt.

Indien u uw antwoord niet heeft gevonden, kunt u door middel van een login een reparatieverzoek indienen.


Leakage? Glass damage? Nuisance of pests?
It is important to follow several steps on this website. Then it will become clear to you which questions you can ask to whom. 

In case you didn't find your answer, you can file a repair request. 


Daken, goten & hemelwaterafvoeren

Roofs, rain gutters & downspouts

Gevels of kozijnen

Facades and window frames?

Overige problemen aan de buitenzijde van de woning

Do you have any other problems on the outside of the house?