Problemen met energieverbruik, internet, telefoon

Problems with energy usage, internet, phone


U heeft problemen met internet?

You have problems with the internet?

U heeft problemen met telefoon/intercom/huisbel?

You have problems with phone/intercome/door bell?

U heeft een vraag inzake energieverbuik?

Do you have a question related to energy usage?