Overige problemen aan de buitenzijde van de woning

Do you have any other problems on the outside of the house?


Overlast van uw buren.

Nuisance of your neighbors?

U heeft anderszins een probleem aan de buitenzijde van de woning?

Do you have any other problems on the outside of the house?

U heeft last van ongedierte?

Do you have nuisance of pests?