Overige problemen binnen de woning

Any other problems inside the house


U heeft problemen met sloten/scharnieren binnen uw woning?

Do you have problems with the locks/hinges in the house?

U heeft problemen met schilder- en/of stucwerk in de woning?

Do you have problems with the painting or stucco in the house?

U heeft problemen met tegelwerk en/of sanitair?

Do you have problems with the tiling or plumbing?