Daken, goten & hemelwaterafvoeren

Roofs, rain gutters & downspouts


U heeft lekkage van een goot of regenpijp?

Do you have a leak in a rain gutter of downspout?

U heeft lekkage van het dak?

Do you have a leak in the roof?

U heeft lekkage van een schoorsteen of dakdoorvoer?

Do you have a leak in the chimney or the roof outlet?

U heeft anderszins een probleem met dak, goot of regenpijp?

Do you have any other problems with roofs, rain gutters or downspouts?