Huurdersverplichtingen

Een huurder heeft twee hoofdverplichtingen:

  1. Op tijd de huur betalen.
    Als de huurder niet op tijd betaalt, kan de verhuurder incassomaatregelen nemen. Hij mag dan incassokosten en wettelijke rente berekenen. De verhuurder moet wel eerst waarschuwen.

  2. De woning als een goed huurder gebruiken.
    De huurder moet noodzakelijke reparaties gedogen en moet zelf gering dagelijks onderhoud verrichten. Bij het verlaten moet hij de woning opleveren in de staat waarin hij hem heeft gekregen.

Onze site betreft de laatste verplichting. Het is belangrijk dat huurders snappen welk onderhoud en reparaties voor rekening van de huurder is en welk voor de verhuurder. Onderhoudswerkzaamheden die direct voortvloeien uit het gebruik of van geringe omvang zijn voor rekening huurder. Alle andere onderhoudsproblemen zijn in principe de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Wat zijn nu onderhoudswerkzaamheden van geringe omvang?
Om aan onzekerheid en discussie hierover een einde te maken heeft de overheid een besluit genomen: het Besluit Kleine Herstellingen. Om op een eenvoudige manier dit besluit weer tegeven hebben we voor u een opsomming gemaakt van werkzaamheden die erin vermeld staan. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van HUURDER.

Volledig overzicht huurdersverplichtingen

female fix it